Vijand van het volk

Toneelgroep Maastricht

acteur

7 oktober t/m 22 december 2009 tourneevoorstelling grote zaal

Het bronwater van een kuurbad in een kleine provinciestad blijkt zwaar verontreinigd en een groot gevaar voor de gezondheid van de badgasten. Dokter Stokman wordt om zijn ontdekking uitvoerig geprezen door de hele gemeenschap. Maar wanneer de verstrekkende gevolgen tot iedereen doordringen keert het tij.

In Vijand van het volk lieten we een keiharde, genadeloze wereld zien, waar financiële belangen de dienst uitmaken en vrienden vijanden worden in een handomdraai. Hedendaagse thematiek, in een tijd waarin knollen voor citroenen verkopen tot kunst is verheven. Ook de dubieuze rol die de media in dit stuk spelen was actueel.

In Vijand van het volk (1882) laat Henrik Ibsen zijn idealistische held – die het niet kan verdragen dat de waarheid onder tafel blijft – óók fouten maken. Zo blijft het stuk geen eenduidig politiek pamflet, maar krijgt het meerdere lagen en wordt het ook echt een menselijk drama.

tekst Henrik Ibsen
regie Arie de Mol
spel Reinier Demeijer, Freek den Hartogh, Olaf Malmberg, Hans Trentelman, Martijn van der Veen, Mara van Vlijmen en Jessie Wilms
muziek Joop van Brakel
decor- en kostuumontwerp Theo Tienhooven
lichtontwerp Gé Wegman
dramaturgie Mart-Jan Zegers