Timon van Athene

Toneelgroep Maastricht

acteur

12 december 2012 t/m 18 februari 2013 grote-zaaltournee

De steenrijke Timon van Athene deelt zijn bezittingen met liefde en helpt mensen in financiële nood onvoorwaardelijk. Hij geeft uitbundige feesten en strooit met giften. Hij heeft dus vrienden in overvloed. Totdat zijn vrijgevigheid hem de das om doet en zijn fortuin is verdampt. Niemand is bereid hem te helpen en vrienden keren hem de rug toe. Berooid en verbitterd verlaat Timon Athene en trekt zich terug in het bos om daar te leven tussen de wilde beesten, ver weg van de mens. Dan vindt hij, op zoek naar voedsel, goud…
In het licht van de huidige economische crisis is dit allegorische verhaal van Shakespeare opvallend actueel en stelt het ook de Europeaan van de 21ste eeuw de prangende vraag: in hoeverre zijn wij bereid onze rijkdom te delen?

tekst William Shakespeare
regie / bewerking Arie de Mol
vertaling Dolf Verspoor
spel Lore Dijkman, Freek den Hartogh, Rogier in ‘t Hout, Judith Pol, Hans Trentelman, Martijn van der Veen en Sjoerd Vrins
muziek Ruud van der Pluijm
decor- en kostuumontwerp Theo Tienhooven
lichtontwerp Gé Wegman
dramaturgie Mart-Jan Zegers